Konzolová hra Othello

Bot do hry Othello, spolu s konzolovou vizualizáciou.

Konzolová hra bez bota (15bodov)

Konzolová hra, ktorú spustím s prepínacom ci hrám za bieleho (--white) alebo čierneho (--black) a hrám proti random playerovi. Spolu s vizualizáciou, a zadávaním ťahov, políčka budú označené ako 1-8 riadku a a-h stĺpce.

Protihráč (10bodov)

Protihráč využíva alpha beta orezávanie nad min maxom, teda nebude iba jednoduchý random.

Heuristická funkcia (5bodov)

Heuristická funkcia nie je iba hlúpy material count, ale niečo lepšie (pozrite sa na rohy a kraje, tam sa dá niečo ľahko vyriešiť).

Parametrizácia (5bodov)

Parametre pre minmax sú definovane na konzole, ako čas rozmýšľania (--time), max hĺbka (--depth), výber heuristickej funkcii (aspon material count a niečo lepšie) (--func).

Priebežný výpis (5bodov)

Občas (povedzme každú sekundu) sa vypíše čo si zatiaľ program myslí, že je najlepšia varianta, teda kompletná cesta v strome. varianta, teda kompletná cesta v strome.

PVS (5bodov)

https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_variation_search