Time

Utilitka na časovanie iných programov, používajúca boost process.

Možnosť spustenia procesu (10bodov)

Spustenie procesu s parametrami, niečo ako

time.exe process param0 .. paramN

ktorý spusti process s parametrami počká na jeho skončenie a vypíše ako dlho trval.

Opakovanie (5bodov)

Proces spustí zadaný počet krát teda

time.exe --count 3 process param0 .. paramN

spustí proces daný počet krát a vypíše z nich priemer a štandardnú odchýlku. Ak je count väčší ako 5, zahodí prvý beh, keďže ten ešte nemusí byť dobre nacachovaný a podobne.

Presmerovanie štandardného vstupu a výstupu (10bodov)

Možnosť presmerovania štandardného vstupu, výstupu a chybového výstupu do súborov, niečo ako

 time.exe --out out.txt --in in.txt --err err.txt process param0 .. paramN

Ak niektorý z in, out alebo err nie je definovaný, tak sa nepresmeruje do súboru.