1 Palindróm

Vytvorte konzolovú aplikáciu, ktorá na vstupe dostane dva parametre.

  • Cestu k vstupnému súboru

  • Cestu k výstupnému súboru

Vaša aplikácia prečíta riadky zo vstupu (bude to textový súbor, takže neotvárať v binárnom móde) ku každému riadku zistí aký je najdlhší prefix daného reťazca, ktorý je zároveň palindróm. Do výstupného súboru potom k danému riadku vypíše túto dĺžku alebo YES ak je reťazec celý palindróm (plus zalomí nový riadok). Napríklad

  • aabaac5

  • aYES

  • palindrom1

  • aghuhg1

Prázdne riadky sú zakázané, ak na taký riadok natrafíte ukončite spracovávanie a na štandardný výstup vypíšte presne Invalid input (X) a nový riadok (\n), kde namiesto X vypíšete číslo riadku kde chyba nastala (riadky sa číslujú od jednotky). V tomto prípade main má vrátiť 0 teda OK.

Ak je akýkoľvek problém, teda nie sú dva parametre pri štarte programu, alebo vstupný súbor neexistuje, prípadne niečo iné, môžete na štandartný výstup vypísať chybu a hlavne musíte vrátiť nenulový error code (pravdepodobne 1).

Prípad vstupného a výstupného súboru.

Update ku kontrole chýb

Aby nevznikali dohady o tom, čo treba kontrolovať a čo nie. Takže treba kontrolovať minimálne tieto veci

  • parametre

  • či sa všetko prečíta zo vstupného súboru

  • či sa podarí zapísať všetko do výstupného súboru

Výpisy na cout kontrolovať netreba. Všetky chyby sa píšu na cout, nie na cerr. To sa v budúcich úlohách môže zmeniť, ale zatiaľ takto.