Prednášky

1 Úvod (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “WfhTBNm3”. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • O čom bude tento predmet?

 • Ako sa bude hodnotiť?

 • Kľúčové vlastnosti jazyka C++ (typy, abstrakcia...)

 • Porovnanie výhod C++ voči jazyku C

 • Malý kvíz ohľadom funkcie int main() { }

2 Nový začiatok (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “aSRf5qSt“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Hello world! program

 • Typy, základné operácie a funkcie

 • Smerníky a referencie

 • Kompilácie

 • Code style

 • Konštanty

 • Príkazy na riadenie programy

3 Scope a RAII (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “3KwjGCMH“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Scope

 • Triedy a objekty

 • Životnosť premenných

 • RAII

 • Preťažovanie operátorov

4 Štandardná knižnica (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “TwMEKT2i“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Pretypovania

 • Koncepty štandardnej knižnice

 • std::vector

 • std::array

 • std::string

5 Objektovo orientované programovanie (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “kFFUGqe3“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • OOP vo všeobecnosti

 • Čo už vieme o triedach?

 • Hlavné piliere OOP

  • Abstrakcia

  • Zapuzdrenie

  • Dedičnosť

  • Polymorfizmus

 • Hodnotová sémantika

6 Chybové stavy (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “3cQtT2rH“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • dynamic_cast<T>

 • assert

 • atribúty

 • std::optional

 • Postupy riešenia chybových stavov

  • Návratové kódy

  • errno

  • Výnimky

7 Štandardná knižnica 2 (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “FtJ4g2Uf“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Asymptotická zložitosť

 • Asociatívne kontainery

  • Binárne vyhľadávacie stromy

  • Hash tabuľky

 • Zreťazené zoznamy

  • Jednosmerný

  • Obojsmerný

 • Iné kontainery

8 Move a rval referencie (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “PpMuKa3X“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Čo je to lvalue a rvalue?

 • rvalue referencie

 • xvalue

 • std::move

 • RVO a NRVO

9 Lambdy (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • Kľúčové slovo auto

 • Smerníky na funkcie

 • Funkčné objekty (functory)

 • Lambdy

 • std::function

10 Multithreading (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • Procesy a vlákna

 • std::thread

 • Pamäťový model

 • Synchronizácia, std::mutex

 • Spin locks

 • Použitie

 • Reference counting (std::shared_ptr)

 • std::condition_variable

11 Ostatné (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • std::variant

 • std::any

 • Šablóny (funkčné, triedové)

 • Type erasure

 • if constexpr