Úloha je za dvojnásobok bodov, preto je na ňu aj viacej času.

Implementujte triedu pre reprezentáciu celého čísla s ľubovoľnou presnosťou. Implementáciu samozrejme nechávam na vás, no nejde mi o efektívnosť implementácie, za to budú až bonusové body . Názov triedy bude BigNum a podporovať nasledovné operácie. Stiahnite si hlavičkový súbor a doplňte do neho implementáciu. Potom odovzdajte iba tento súbor (hlavne tam nedávajte žiadnu funkciu main).

Konštruktory

Podpora kopírovania

Unárne operátory

Binárne aritmetické operátory

Relačné operátory

Podpora streamov

Bonusové body

Ak sa rozhodnete implementovať bonusy, tak príslušné makrá v hlavičkovom súbore nastavte na 1.