1 Úvod (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “WfhTBNm3”. Záznam sa dá aj stiahnuť.

2 Nový začiatok (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “aSRf5qSt“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

3 Scope a RAII (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “3KwjGCMH“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

4 Štandardná knižnica (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “TwMEKT2i“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

5 Objektovo orientované programovanie (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “kFFUGqe3“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

6 Chybové stavy (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “3cQtT2rH“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

7 Štandardná knižnica 2 (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “FtJ4g2Uf“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

8 Move a rval referencie (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “PpMuKa3X“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

9 Lambdy (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

10 Multithreading (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

11 Ostatné (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.