Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Current »

1 Úvod (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “WfhTBNm3”. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • O čom bude tento predmet?

 • Ako sa bude hodnotiť?

 • Kľúčové vlastnosti jazyka C++ (typy, abstrakcia...)

 • Porovnanie výhod C++ voči jazyku C

 • Malý kvíz ohľadom funkcie int main() { }

2 Nový začiatok (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “aSRf5qSt“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Hello world! program

 • Typy, základné operácie a funkcie

 • Smerníky a referencie

 • Kompilácie

 • Code style

 • Konštanty

 • Príkazy na riadenie programy

3 Scope a RAII (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “3KwjGCMH“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Scope

 • Triedy a objekty

 • Životnosť premenných

 • RAII

 • Preťažovanie operátorov

4 Štandardná knižnica (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “TwMEKT2i“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Pretypovania

 • Koncepty štandardnej knižnice

 • std::vector

 • std::array

 • std::string

5 Objektovo orientované programovanie (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “kFFUGqe3“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • OOP vo všeobecnosti

 • Čo už vieme o triedach?

 • Hlavné piliere OOP

  • Abstrakcia

  • Zapuzdrenie

  • Dedičnosť

  • Polymorfizmus

 • Hodnotová sémantika

6 Chybové stavy (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “3cQtT2rH“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • dynamic_cast<T>

 • assert

 • atribúty

 • std::optional

 • Postupy riešenia chybových stavov

  • Návratové kódy

  • errno

  • Výnimky

7 Štandardná knižnica 2 (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “FtJ4g2Uf“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Asymptotická zložitosť

 • Asociatívne kontainery

  • Binárne vyhľadávacie stromy

  • Hash tabuľky

 • Zreťazené zoznamy

  • Jednosmerný

  • Obojsmerný

 • Iné kontainery

8 Move a rval referencie (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na webexe. Heslo je “PpMuKa3X“. Záznam sa dá aj stiahnuť.

 • Čo je to lvalue a rvalue?

 • rvalue referencie

 • xvalue

 • std::move

 • RVO a NRVO

9 Lambdy (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • Kľúčové slovo auto

 • Smerníky na funkcie

 • Funkčné objekty (functory)

 • Lambdy

 • std::function

10 Multithreading (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • Procesy a vlákna

 • std::thread

 • Pamäťový model

 • Synchronizácia, std::mutex

 • Spin locks

 • Použitie

 • Reference counting (std::shared_ptr)

 • std::condition_variable

11 Ostatné (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • std::variant

 • std::any

 • Šablóny (funkčné, triedové)

 • Type erasure

 • if constexpr

  File Modified
You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.
No files shared here yet.
 • Drag and drop to upload or browse for files
  • No labels