Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konzolová hra, ktorú spustím s prepínacom ci hrám za bieleho (--white) alebo čierneho (--black) a hrám proti random playerovi. Spolu s vizualizáciou, a zadávaním ťahov, políčka budú označené ako 1-8 riadku a a-h stĺpce.

...

Heuristická funkcia (5bodov)

 Heuristická Heuristická funkcia nie je iba hlúpy material count, ale niečo lepšie (pozrite sa na rohy a kraje, tam sa dá niečo ľahko vyriešiť).

...