Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • / ak chceme hladať lomku, zadáme ju ako \/

  • \ zadáme ako \\

  • * znamená 0 až nekonečno hociakých znakov. Ak ale chceme nájsť hviezdičku zadáme ju ako \*. Tento operátor dokáže nahrádzať aj nové riadky

  • \n - nový riadok

Oneliners 4 body

Príkazy append a change teraz majú možnosť zapisovať zmeny bez vstupného módu. Ak za príkazom nasledujú iné znaky, tieto budú použité ako riadok, ktorý bude použítý namiesto vstupu zo vstupného módu.

...