Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Odporúčame preto odovzdať projekty čím skôr, aby ste si prípadne vedeli známku opraviť.

Deadline je 31. január 2020.