Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pomocou prepínačov -D, alebo --dictionary, vieme zadať cestu k súboru, kde budú heslá (každé na jednom riadku), ktoré sa budú skúšat na začiatku dictionary, vieme zadať cestu k súboru, kde budú heslá (každé na jednom riadku), ktoré sa budú skúšat na začiatkupred brute force searchom.

Priebežný výpis na konzolu (3body)

...