Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Podporu pre výstup do streamu, teda preťaženie operátora <<

Bonusové body

 • (2body) Implementáciu /, /=, % a %= (celočíselné delenie) (http://stackoverflow.com/a/5387432)

 • (1bod) Podpora operátora >> pre vstup zo streamov, vyextrahuje číslo zo streamu pokiaľ sa dá, nastaví failbit ak sa nedá extrahovať ani jeden znak, prípadne ak je na vstupe iba -, vtedy skonzumujeme - a nastavíme failbit. Tu si pozrite ako sa správa int a operátor >>, malo by sa to správať rovnako aj v našej triede. Musíte vyriešiť ako sa správajú neplatné vstupy, napriklad xyz a -xyz.

 • (1bod) Rýchlosť, tu urobíme par pár testov, ktoré testujú násobenie, sčítanie a odčítanie a prvé 3 implementácie získajú prvých 5 implementácií získa ďalší bod. Čo urobiť aby vaša implementácia bola rýchla?

  • Implementácia (ale správna) Karatsubovho násobenia (pre veľké čísla, presne si to treba otestovať, ale povedzme väčšie ako cca. 10100).

  • Ukladanie čísla nie po 10tkových cifrách, ale po väčších častiach (povedzme int/2)

...