Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Palindróm (deadline 4. 10. 2020 23:59)

 2. Sudoku (deadline 11. 10. 2020 23:59)

 3. Hľadanie reťazcov (deadline 18. 10. 2020 23:59)

 4. Triedenie riadkov CSV (deadline 25. 10. 2020 23:59)

 5. Trieda BigNum (deadline 8. 11. 2020 23:59)

 6. Huffmanov kód (deadline 22. 11. 2020 23:59)

 7. Graph (deadline 6. 12. 2020 23:59)

 8. Netpbm (deadline 31. 12. 2020 23:59)

Konce riadkov

Historicky sa nám veľmi tažko robí s textovými súbormi, lebo na Windowse majú iné konce riadkov CR LF, ako na Macu a Linuxe LF. (Kedysi ešte Maci pred OS X používali CR, ale to sa nás už hádam netýka). Totiž programovacie jazyky tieto nezrovnalosti riešia viac menej samé a teda predpokladajú, že súbory sú ukončené tak ako je na danej platforme bežné. Naše príkladové súbory (vstupy, výstupy, …) používajú Windows spôsob, lebo naša hlavná platforma je Windows. Takže predtým než tieto súbory použijete na iných platformách, tak si ich prosím niekde skonvertujte do vášho natívneho formátu. Vie to každý chytrejší editor textu. Prípadne online https://www.privatedaddy.com/dos2unix. A potom si môžete aplikáciu vyskúšať s takýmto skonvertovaným súborom.

...