Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Procesy a vlákna

 • std::thread

 • Pamäťový model

 • Synchronizácia, std::mutex

 • Spin locks

 • Použitie

 • Reference counting (std::shared_ptr)

 • std::condition_variable

11 Ostatné (pdf)

Záznam z prednášky je dostupný na platforme MS Teams.

 • std::variant

 • std::any

 • Šablóny (funkčné, triedové)

 • Type erasure

 • if constexpr

Attachments