Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Implementáciu /, /=, % a %= (celočíselné delenie) (http://stackoverflow.com/a/5387432)

  • Podpora operátora >> pre vstup zo streamov, vyextrahuje číslo zo streamu pokiaľ sa dá, nastaví failbit ak sa nedá extrahovať ani jeden znak, prípadne ak je na vstupe iba -, vtedy skonzumujeme - a nastavíme failbit. Tu si pozrite ako sa správa int a operátor >>, malo by sa to správať rovnako aj v našej triede. Musíte vyriešiť ako sa správajú neplatné vstupy, napriklad xyz a -xyz.

  • Rýchlosť, tu urobíme par testov, ktoré testujú násobenie, sčítanie a odčítanie a prvé 3 implementácie získajú ďalší bod. Čo urobiť aby vaša implementácia bola rýchla?

    • Implementácia (ale správna) Karatsubovho násobenia (pre veľké čísla, presne si to treba otestovať, ale povedzme väčšie ako cca. 10100).

    • Ukladanie čísla nie po 10tkových cifrách, ale po väčších častiach (povedzme int/2)

Ak sa rozhodnete implmentovať implementovať bonusy, tak príslušné makrá v hlavičkovom súbore nastavte na 1.

...