Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 2

...

Tu bude výstupom nič, síce sa oba stringy prelínajú, ale začiatok prvého je 1 a začiatok druhého je 5 a teda ich rozdiel je väčší ako 2.

...

Pre vstupný súbor input.txt a X = bbb, N = 2 je výsledok

Code Block
148
152
265
266
860
865

...

Súbor môže byť obrovský, pokojne aj niekoľko desiatok GB, takže neukladajte celý jeho obsah do pamäte (pozor na std::get_string). Ako vždy sa hodnotí to aby boli všetky chybové stavy ošetrené (nenulový error kód). Tentokrát sa bonusový body získava za rýchlosť. Čiže aby to aj nejak bežalo. Prvých päť implementácií dostane bonusový bod.